Avel

Nöjda kunder kommer tillbaka”

Lindholmen ligger TOPP1 på listan för Pälsegenskaper i Sverige och Danmark

Vi säljer många livdjur – såväl tacklamm som bagglamm. Under årens lopp har vi sålt drygt 140 fina bagglamm på auktionerna såväl på fastlandet som på Gotland. Många av dessa till absolut toppranking. Vi har sålt mer än 400 bagg- och tacklamm direkt från gården med toppkvalitet i mönstringen.
Våra köpare av livdjur har i sin tur kunnat sälja fina bagglamm på auktionerna vilket för oss ger den bästa tillfredsställelsen och är det bästa betyget på att vårt avelsarbete ger resultat. Vi är måna om att ge personlig service med ansvar och kunskap. Vi har ett register över köpare och djur och kan därför bättre lösa våra kunders behov. Vi har många återkommande nöjda kunder och får mycket positiv feedback.
Vi har erhållit ett flertal priser såsom Silverlocks pris för bästa lock och pälshår vid sex tillfällen och Torsten Eklunds pris för bästa bagglamm två år i följd. Vi fick också det första priset till minne av Nils Åke Fag för bagglamm med bästa dagsform vid auktionen i Jönköping 2012 och 2017. Vi fick också det här priset 2020. Vid den årliga skinnpremieringen i Tranås har vi också erhållit flera pris av högsta valör. Ett våra bagglamm som såldes på auktionen 2009 deltog i det första projektet med export av sperma till USA, Kanada och Norge.
Vår egenuppfödda Lindholmen Eldner 17140 togs ut som seminbagge hösten 2019. Förutom att doser har sålts i Sverige har också doser sålts till Danmark och Norge.

Alla lamm som säljs direkt från gården är uttagna till avel och har blivit mönstrade av en oberoende, mycket kunnig och erfaren riksdomare – Katarina Fritjofsson. Bagglammen är oftast riksbedömda.
Besättningen är ansluten till Elitlamm och har högsta status för Maedi Visna (M3) och är med i Klövkontrollen med F1 Status.
Dokumentation om djuret och besättningen med Djurägarförsäkran och Hälsocertifikat lämnas vid leverans.
Nystartade lammproducenter får ett ”introduktionspaket” med all väsentlig information om management och hälsa såväl muntligt som skriftligt.
Vi är mycket måna om att våra djur får rätt hemvist med bra förhållanden.

Gården ligger vid havet och fåren rör sig dagligen över stora områden i det öppna landskapet som utgörs av strandängar och mosaikmark. De ständigt utmanande miljöförhållandena – särskilt vinden – ställer stora krav på tackornas härdighet och förmåga att ta hand om sina lamm. Över tid och med rätt selektion danar detta tackans modersinstinkter och uthållighet och överförs till hennes lamm. Detta syns i avelsvärdena för de maternella egenskaperna.
Alla livdjur som säljs är således uppfödda under naturliga förhållanden.

Läs vidare om vårt avelsarbete under nästa del i denna rubrik och försäljning av livdjur under rubriken
Livdjur till Salu