Blommehönsen

På gården finns en mindre genbanksbesättning av Skånsk Blommehöna. Uppfödningen är ekologisk och djuren är naturligt frigående.

Den Skånska blommehönan härstammar från tre linjer i Skåne och är den största och lugnaste av lantraserna. Hönan väger fullvuxen ca 2,4 kg och tuppen ca 3 kg. Äggen är benvita till ljust brunaktiga och väger ca 60 gram. En höna värper knappt 140 ägg per år. Det finns ca 110 st genbanksbesättningar i Sverige med sammanlagt knappt 1500 djur.

Den skånska blommehönan har låg ruvningsbenägenhet och endast ca 15 % är naturruvare varför det är extra viktigt att bevara och stimulera de hönor som ruvar för att föra arvet vidare.

Av gårdens hönor är flertalet naturruvare vilket således är ovanligt. Hönorna är blå, bruna/gula och svarta med vita fläckar. Inslaget av vita fläckar har givit benämningen blommig. Under sommaren och hösten säljs kycklingar i huvudsak till de som är eller vill bli genbank. Under 2004 levererades befruktade ägg till ett projekt inom WWF för bevarande av rasen.
Vi tar fram enstaka kullar per år till försäljning. F
öreträdesvis till genbanksbesättningar. 

Pris per kyckling; 360:- plus moms.
Vi säljer inga avelsägg.

Hör av Dig till Helen om Du är intresserad.