Tolkningsguide

Hur tolkar man avelsvärden?                                                                                              Avelsvärden ger möjlighet att se hur djuren rankas inom rasen för de olika egenskaperna där medelvärdet för rasen är 100. Detta innebär att djuren med avelsvärde: < 70 ligger inom 0,5% av populationen, 70 – 80 inom 2%, 80 – 90 inom 14%, 90 – 110  inom 67%, 110 – 120 inom 14%, 120 – 130 inom 2% och  > 130 inom 0,5%.

Vad innebär olika egenskaper?                                                                                           Tillväxt och kropp:                                                                                                                   Egenskaper som har uppmätts vid mönstringen och som ger den sannolika genetiska kapaciteten för nedärvning av egenskapen. Avelsvärden > 100 ger djur som växer snabbare och ger bättre kroppsform än snittet i populationen.                                            Tillväxt direkt: djurets egna förmåga till tillväxt mellan födsel och mönstring baserad på mönstringsvikten.                                                                                                              Tillväxt maternell: tackans mjölkproduktion och förmåga att ta hand om sina lamm baserad på lammens mönstringsvikt. För bagge innebär egenskapen vad vi kan förvänta oss av baggens döttrar. Klass: djurets förmåga att nedärva kroppskonformation.

Päls:                                                                                                                                        Egenskaper som har uppmätts vid mönstringen och som ger den sannolika genetiska kapaciteten för nedärvning av egenskapen. Avelsvärden > 100 ger djur med bättre nedärvning av egenskapen än för snittet av populationen.                                                     Färg: nedärvning av färg.                                                                                             Färgpoäng: nedärvning av färgens utbredning, klarhet och renhet.                            Lockstorlek: nedärvning av storlek på locken                                                              Lockpoäng: nedärvning av lockform och jämn utbredning.                                                     Pälshår: nedärvning av grovlek, silkighet och glans.                                                               Helhet: en samlad bedömning om djurets förmåga att nedärva utmärkta pälsegenskaper.