Tolkningsguide

Hur tolkar man avelsvärden?                                                                                              Avelsvärden ger möjlighet att se hur djuren rankas inom rasen för de olika egenskaperna där medelvärdet för rasen är 100. Detta innebär att djuren med avelsvärde: < 70 ligger inom 0,5% av populationen, 70 – 80 inom 2%, 80 – 90 inom 14%, 90 – 110  inom 67%, 110 – 120 inom 14%, 120 – 130 inom 2% och  > 130 inom 0,5%.