Solenergin

Vi är i stort självförsörjande på elenergi – en länge efterlängtad tanke som nu är verklighet sedan 2015
Vi försöker att inte använda mer resurser än vad vi kan återföra till naturen på ett naturligt och förnuftigt sätt. Därför har vi satsat på solenergi, energieffektiviserar på olika sätt och bedriver ekologisk produktion – som i sig är hållbar. Detta medverkar till att vi sänker vårt koldioxidavtryck –  växthusgaser som vår verksamhet och leverne släpper ut och bidrar till uppvärmningen av vår planet.
Vi strävar efter att vårt koldioxidavtryck skall vara så litet som möjligt och tror på att var och en kan bidra på olika sätt – främst genom att använda ren och förnyelsebar energi.
Vår förbrukning av el ligger på drygt 40,000 kWh per år och den installerade solcellsanläggningen producerade senaste 12 månadersperioden ca 38,000 kWh. Under sommarhalvåret säljer vi överskottsel och under vinterhalvåret köper vi ren elenergi för vårt behov. Vår partner är Falkenberg Energi.
Genomsnittssvensken har ett koldioxidavtryck på ca 5,600 ton per år. Med vår solenergisatsning beräknar vi att spara ca 20,000 ton per år.
                                 Vi har en Display på väggen vid vår gårdsbutik

Den 6 juli 2015 kopplade vi in vår solcellsanläggning på nätet. Den är på totalt på 41 kW och består av 149 st Yingli Panda YL275C-30b monokristallina solcellsmoduler. Vi har 2 st SMA Tripower växelriktare på 15 kW respektive 25 kW. Modulerna är till 67% orienterade rakt väst med 6 graders lutning i taklinjen på det stora fårhuset, till 28% orienterade rakt syd med 6 graders lutning i taklinjen på magasinet och till 5% orienterade rakt syd med 15 graders lutning på väggen på magasinet. Solcellerna har tagit 253 kvm av takytorna på rörelsebyggnaderna i anspråk.
Leverantör är Solkompaniet.