Avelsbaggarna

Lindholmen har absolut TOPP klass 

Vi använder avelsbaggar som ligger inom Topp1% av populationen för Helhet Päls. Sedan flera år fokuserar vi på att lyfta tillväxt och kropp utan att tappa på päls. Vi ser nu tydliga resultat av detta arbete. Kombinationen är inte enkel!
Säkerhetsvärden är också mycket viktiga varför vi inte drar oss för att använda något äldre baggar som har avkommor;

  • De visar hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Hänsyn har också tagits till arvbarheten på egenskapen.
  • De indikerar sannolikheten för att avelsvärde är stabilt över tid.
  • De möjliggör en bedömning om hur nära ett djurs avelsvärde är dess vekliga avelspotential – “True Value”
  • De varierar mellan 0 och 1,0 där 1,0 är högsta sannolikhet för att avelsvärdet speglar djurets avelspotential vid rätt management. Bagglamm utan avkommor får således låga säkerheter – oftast 0,3 – 0,4 medan äldre baggar med många avkommor får säkerheter på 0,9.

_____________________________________________________________________________

År 2021 gjorde vi lite av ett “Alexanderhugg” då vi har bytt ut de tidigare avelsbaggarna mot 2 egenrekryterade söner till dessa och en nyinköpt på auktionen i Tenhult.
Tanken i detta skifte är att varje ny generation är bättre än den tidigare och vi har gjort urvalet på de egenskaper vi nu prioriterar utan att tappa vår Lindholmenprofil.
Genom att använda söner till våra egna tidigare avelsbaggar reducerar vi risken väsentligt i detta skifte då vi känner linjernas för-och nackdelar betydligt bättre än när vi köper in en ny avelsbagge.
Vår betäckningsplan för 2022 förväntas ge följande genomsnittliga härstamningsvärden för samtliga lamm;
KIX                   6
PIX                 28
RIX                 25 

Vi har scannat 141 foster

Dessa är våra avelsbaggar för 2022 års lamm:

Lindholmen Loke

ID: 20059 Lindholmen Loke
Far: 15057 Granstorp
Mor: 17033 Lindholmen Vivian
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 43 Kg, F/U: 3-3, Kropp: R,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår: 6, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 44 Kg, Kropp: 888 R, Fettdjup: 3,2 mm, Ryggmuskeldjup: 22,9 mm, Färg: G 5/4, Lock: ML 4/4, Pälshår: Medium+ 5/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och
RB poäng 31,5
KIX   13
PIX   32
RIX   31

Avkommor uppfödda: 45

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt – 
Färgpoäng 4,5   Lockpoäng 4,0   Pälshår 4,2  och Helhet Päls 3,8 

Bagglamm till auktion                                                                                                    
Antal: 2
Prissumma: 20,000:-

Egen rekrytering tacklamm:
Antal: 8

_____________________________________________________________________________

Lindholmen Vidar

ID:   21034  Lindholmen Vidar
Far: 20045  Lindholmen Grymer
Mor: 19058 Lindholmen Cilla
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 37 Kg, F/U: 2-2, Kropp: R-,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår: 6, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Ej Riksbedömd

 
KIX    2
PIX  36
RIX  30

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

Gräsljunga Lager

ID: 21191 Gräsljunga Lager
Far: 20201 Sindarve Armand
Mor: 20026 Gräsljunga Biggan
Uppfödare: Gräsljunga
Pris: Köpt på auktionen i Tenhult 2021 för 50,000:-

Gårdsmönstring
Vikt: 41 Kg, F/U: 2-2, Kropp: R-,  Färg: G 5   Lock: SL 5Pälshår: 5, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 41 Kg, Kropp: 888 R, Fettdjup: 2,2 mm, Ryggmuskeldjup: 25,5 mm, Färg: G 5/4, Lock: ML 5/5,
Pälshår: Medium+ 4/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och
RB poäng 32,5

 
KIX   29
PIX   35
RIX   42 

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________