Avelsbaggarna

Vi använder avelsbaggar som ligger inom Top1% av populationen på Helhet Päls och fokuserar nu på att lyfta tillväxt och kropp utan att tappa på päls. De båda egenrekryterade baggarna Dacke och Eldner är båda kompletta och balanserade baggar med bra päls, tillväxt och kropp. De stärker också vårt mål med en utpräglad “Lindholmenprofil”
Prästgårdens Jimmy köpte vi på auktionen i Jönköping 2017 för att dels få in nytt blod dels för att han har en pälskvalitet som tilltalar oss. Han fick också pris för detta på auktionen.

Säkerhetsvärden är mycket viktiga:

  • De visar hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Hänsyn har också tagits till arvbarheten på egenskapen.
  • De indikerar sannolikheten för att avelsvärde är stabilt över tid.
  • De möjliggör en bedömning om hur nära ett djurs avelsvärde är dess vekliga avelspotential – “True Value”
  • De varierar mellan 0 och 1,0 där 1,0 är högsta sannolikhet för att avelsvärdet speglar djurets avelspotential vid rätt management. Bagglamm utan avkommor får således låga säkerheter – oftast 0,3 – 0,4 medan äldre baggar med många avkommor får säkerheter på 0,9.

_____________________________________________________________________________

För 2018 års lamm har vi använt 3 ungbaggar – 2 egenrekryterade
och 1 inköpt på auktion:

Lindholmen Dacke
Hans härstamning på såväl moder- som farsidan är mycket meriterande. Höga avelsvärden på såväl tillväxt, kropp som päls.

ID:17075 Lindholmen Dacke
Far: 13019 Lindholmen Beta
Mor: 15095 Lindholmen Frida
Uppfödare: Lindholmen, Helen Björk Averpil och Benny Averpil
Inköpt: Egenrekryterad

Elitlammskod; 7S9ME-SVE8

Gårdsmönstring
Vikt: 43,4 Kg, F/U 3-3, Kropp: R-,  Färg: MG 5   Lock: SL 6Pälshår 5, Täckning 4 och
Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 45 Kg, Kropp: 777 R-, Fettdjup: 2,6 mm, Ryggmuskeldjup: 24,9 mm, Färg: MG 5 Medelren, Lock: ML 4/5, Pälshår: Medium 3/4, Täckning: Medel, Helhet: 4 och
RB poäng 25

Avelsvärden                                                                                                                      
Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 110, Maternell 122 och Form 109. Pälsegenskaper vid mönstring: Färgnyans 108, Färgpoäng 123, Lockstorlek 124, Lockpoäng 134, Pälshår 135 och Helhet Päls 142.
LINX 128

Avkommor: 

Faktisk produktion
(genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt – Kg
Färgpoäng –  Lockpoäng –  Pälshår –  och Helhet Päls –

Bagglamm till auktion                                                              
Antal:
Prissumma totalt: 

Egen rekrytering:                                                                                                              
Antal:
                                                                                                                               

_____________________________________________________________________________

Lindholmen Eldner
Ren färg.

ID: 
17140 Lindholmen Eldner
Far: 16031 Hultets Frasse
Mor: 16021 Lindholmen Cilla
Uppfödare: Helen Björk Averpil och Benny Averpil
Inköpt: Egenrekryterad
Pris:

Elitlammskod; 7S9J3-6U4S

Gårdsmönstring
Vikt: 40,4 Kg, F/U 1-1, Kropp: R-,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår 5, Täckning 5 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 42 Kg, Kropp: 888 R, Fettdjup: 2,4 mm, Ryggmuskeldjup: 27,3 mm, Färg: G 4 Medelren, Lock: ML 4/5, Pälshår: Medium 5/4, Täckning: Medel, Helhet: 5 och
RB poäng 27

Avelsvärden
Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 104, Maternell 107 och Form 110. Pälsegenskaper: Färgnyans 101, Färgpoäng 115, Lockstorlek 108, Lockpoäng 128,
Pälshår 125 och Helhet Päls 132
LINX 120

Avkommor: –

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt – 
Färgpoäng –   Lockpoäng –   Pälshår –  och Helhet Päls – 

Bagglamm till auktion                                                                                                    
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

Prästgårdens Jimmy
Nils Åke Fags pris för bästa päls på Jönköpingsauktionen 2017

ID: 17074 Kärrbo Prästgård
Far: 14136 Koppartorp
Mor: 13052 Prästgårdens Diva
Uppfödare: Kärrbo Prästgård
Pris: 28,000:- Inköpt på baggauktionen i Jönköping 2017

Elitlammskod; 7S3AB-7NKSC

Gårdsmönstring
Vikt: 34 Kg, F/U 3-3, Kropp: R-,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår 5, Täckning 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 40 Kg, Kropp: 877 R-, Fettdjup: 2,4 mm, Ryggmuskeldjup: 25 mm, Färg: G 5,
Lock: SL 4/4, Pälshår: Medium 5/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och
RB poäng 27,5

Avelsvärden
Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 100, Maternell 102 och Form 97. Pälsegenskaper: Färgnyans 95, Färgpoäng 106, Lockstorlek 107, Lockpoäng 124,
Pälshår 127 och Helhet Päls 127
LINX 114

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

För att egenskaper för tillväxt, kroppsform och päls skall beaktas efter deras ekonomiska vikter i vår affärsmodell har vi skapat ett eget index;  Lindholmen index – LINX.
Detta är ett sammansatt index där Tillväxt och Kropp väger 50% och Helhet Päls väger 50%.
På så sätt har vi bestämt vårt eget avelsmål för att nå största möjliga avelsframsteg och därmed bättre kvalitet och lönsamhet i vår produktion. Vi vet nu också bättre och tydligare hur vårt ideala djur skall se ut för bästa nedärvning av de egenskaper som vi prioriterar och kan mäta dessa.
LINX underlättar detta arbete och ger en mer noggrann värdering av ett enskilt djur.