Avelsbaggarna

Lindholmen har absolut TOPP klass 

Vi använder avelsbaggar som ligger inom Topp1% av populationen för Helhet Päls. Sedan flera år fokuserar vi på att lyfta tillväxt och kropp utan att tappa på päls. Vi ser nu tydliga resultat av detta arbete. Kombinationen är inte enkel!
Säkerhetsvärden är också mycket viktiga varför vi inte drar oss för att använda något äldre baggar som har avkommor;

  • De visar hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Hänsyn har också tagits till arvbarheten på egenskapen.
  • De indikerar sannolikheten för att avelsvärde är stabilt över tid.
  • De möjliggör en bedömning om hur nära ett djurs avelsvärde är dess vekliga avelspotential – “True Value”
  • De varierar mellan 0 och 1,0 där 1,0 är högsta sannolikhet för att avelsvärdet speglar djurets avelspotential vid rätt management. Bagglamm utan avkommor får således låga säkerheter – oftast 0,3 – 0,4 medan äldre baggar med många avkommor får säkerheter på 0,9.

_____________________________________________________________________________

För 2021 års lammomgång har vi gjort lite av ett “Alexanderhugg” då vi har bytt ut de tidigare avelsbaggarna mot 3 egenrekryterade söner till dessa och en nyinköpt på auktionen i Tenhult.
Tanken i detta skifte är att varje ny generation är bättre än den tidigare och vi har gjort urvalet på de egenskaper vi nu prioriterar utan att tappa vår Lindholmenprofil.
Genom att använda söner till våra egna tidigare avelsbaggar reducerar vi risken väsentligt i detta skifte då vi känner linjernas för-och nackdelar betydligt bättre än när vi köper in en ny avelsbagge.
Vår betäckningsplan för 2021 förväntas ge följande genomsnittliga härstamningsvärden för samtliga lamm;
Tillväxt               104
Kropp                105
Helhet Päls        128 

Dessa är våra avelsbaggar för 2021 års lamm:

Lindholmen Loke

ID: 20059 Lindholmen Loke
Far: 15057 Granstorp
Mor: 17033 Lindholmen Vivian
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 43 Kg, F/U: 3-3, Kropp: R,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår: 6, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 44 Kg, Kropp: 888 R, Fettdjup: 3,2 mm, Ryggmuskeldjup: 22,9 mm, Färg: G 5/4, Lock: ML 4/4, Pälshår: Medium+ 5/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och
RB poäng 31,5


RIX 36

Avkommor: –

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt – 
Färgpoäng –   Lockpoäng –   Pälshår –  och Helhet Päls – 

Bagglamm till auktion                                                                                                    
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

Lindholmen Grymer

ID: 20045 Lindholmen Grymer
Far: 18110 Lindholmen Fabbe
Mor: 13001 Lindholmen Cilla
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 34 Kg, F/U: 3-3, Kropp: R,  Färg: G 5   Lock: SL 5Pälshår: 5, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 48 Kg, Kropp: 988 R, Fettdjup: 4,4 mm, Ryggmuskeldjup: 21,5 mm, Färg: G 4/4, Lock: ML 4/4, Pälshår: Medium+ 4/5, Täckning: Medel, Helhet: 4 och
RB poäng 29

RIX 30

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

Lindholmen Magne

ID: 20106 Lindholmen Magne
Far: 17074 Prästgårdens Jimmy
Mor: 17017 Lindholmen Cilla
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 46 Kg, F/U: 2-2, Kropp: R-,  Färg: LG 5   Lock: SL 5Pälshår: 4, Täckning: 4 och Helhet: 4

Riksbedömning
Inte Riksbedömnd

RIX 26

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

Hultets Juvel

ID: 20150 Hultets Juvel
Far: 16058 Lindholmen
Mor: 16179 Hultet
Uppfödare: Hultet
Pris: 38000:- på Tenhultauktionen 2020

Gårdsmönstring
Vikt: 39 Kg, F/U: 2-2, Kropp: R,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår: 6, Täckning: 5 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 43 Kg, Kropp: 787 R, Fettdjup: 2,2 mm, Ryggmuskeldjup: 20,9 mm, Färg: G 4/5, Lock: ML 4/4, Pälshår: Medium 5/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och
RB poäng
31,5

RIX 19

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________