Avelsbaggarna

Lindholmen har absolut TOPP klass 

Vi använder avelsbaggar som ligger inom Topp1% av populationen för Helhet Päls. Sedan flera år fokuserar vi på att lyfta tillväxt och kropp utan att tappa på päls. Vi ser nu tydliga resultat av detta arbete. Kombinationen är inte enkel!
Säkerhetsvärden är också mycket viktiga varför vi inte drar oss för att använda något äldre baggar som har avkommor;

  • De visar hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Hänsyn har också tagits till arvbarheten på egenskapen.
  • De indikerar sannolikheten för att avelsvärde är stabilt över tid.
  • De möjliggör en bedömning om hur nära ett djurs avelsvärde är dess vekliga avelspotential – ”True Value”
  • De varierar mellan 0 och 1,0 där 1,0 är högsta sannolikhet för att avelsvärdet speglar djurets avelspotential vid rätt management. Bagglamm utan avkommor får således låga säkerheter – oftast 0,3 – 0,4 medan äldre baggar med många avkommor får säkerheter på 0,9.

_____________________________________________________________________________
Genom att använda söner till våra egna tidigare avelsbaggar reducerar vi risken väsentligt då vi känner linjernas för-och nackdelar betydligt bättre än när vi köper in en ny avelsbagge. Tanken är också att varje ny generation är bättre än den tidigare och vi har gjort urvalet på de egenskaper vi nu prioriterar utan att tappa vår Lindholmenprofil.
För att undvika inavel av ej önskvärd grad (>6,25%) köper vi in toppbaggar på auktion i snitt vart annat till tredje år.

Vår betäckningsplan för 2023 förväntas ge följande genomsnittliga härstamningsvärden för samtliga lamm;
KIX                   4
PIX                 28
RIX                 24 

Vi har scannat 125 foster

Dessa är våra avelsbaggar för 2023 års lamm:

Lindholmen Loke

ID: 20059 Lindholmen Loke
Far: 15057 Granstorp
Mor: 17033 Lindholmen Vivian
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 43 Kg, F/U: 3-3, Kropp: R,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår: 6, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 44 Kg, Kropp: 888 R, Fettdjup: 3,2 mm, Ryggmuskeldjup: 22,9 mm, Färg: G 5/4, Lock: ML 4/4, Pälshår: Medium+ 5/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och
RB poäng 31,5

KIX    1
PIX   30
RIX   25

Avkommor uppfödda: 96

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt 34,9 kg
Färgpoäng 4,7   Lockpoäng 4,1   Pälshår 4,3  och Helhet Päls 3,9 

Bagglamm till auktion                                                                                                    
Antal: 3
Prissumma: 52,000:-

Egen rekrytering tacklamm:
Antal: 12

_____________________________________________________________________________

Lindholmen Vidar

ID:   21034  Lindholmen Vidar
Far: 20045  Lindholmen Grymer
Mor: 19058 Lindholmen Cilla
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egenrekryterad

Gårdsmönstring
Vikt: 37 Kg, F/U: 2-2, Kropp: R-,  Färg: G 5   Lock: ML 5Pälshår: 6, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Ej Riksbedömd

KIX    6
PIX  38
RIX  33

Avkommor uppfödda: 34

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt 36,6 kg
Färgpoäng 4,8    Lockpoäng 4,2    Pälshår 4,6   och Helhet Päls 4,2  

Bagglamm till auktion
Antal: 1
Prissumma: 20,000:-

Egen rekrytering:
Antal: 5 

_____________________________________________________________________________

Lindholmen Baloo

ID: 22062 Lindholmen Baloo
Far: 21191 Gräsljunga Lager
Mor: 17033 Lindholmen Vivian
Uppfödare: Lindholmen
Pris: Egen

Gårdsmönstring
Vikt: 50 Kg, F/U: 3-2, Kropp: R,  Färg: MG 5   Lock: ML 5Pälshår: 5, Täckning: 4 och Helhet: 5

Riksbedömning
Vikt: 52 Kg, Kropp: 888 R, Fettdjup: 2,2 mm, Ryggmuskeldjup: 23,8 mm, Färg: G 4/4, Lock: ML 4/5,
Pälshår: Medium+ 5/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och RB poäng 31,5
RB poäng 32,5

KIX   24
PIX   31
RIX   46 

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________