Lindholmen High Index

Nöjda kunder kommer tillbaka

Vårt koncept är en succe´! Många bokar på Härstamningsvärden.
Var ute i tid redan till våren 2018.

Vi säljer bagg- och tacklamm inom Topp 2% för Helhet Päls till fasta priser i 3 klasser.

Alla med Tillväxtindex ≥100.
Tillväxtindex är genomsnittet för Tillväxt Direkt, Tillväxt Maternellt och
Kropp vid mönstring.
De är uttagna till liv i gårdsmönstringen av Katarina Fritjofsson som är en erfaren riksdomare och lammproducent och har minst 4 på Helhet Päls

Under fliken Avelsdjuren – Avelsbaggarna kan Du se vilka fäderna är till 2018 års lamm

Skall Du starta en avelsbesättning med Gotlandsfår eller vill förbättra den Du redan har med ambitionen om att kunna sälja livdjur och få fram högkvalitativa skinn är det bästa och säkraste sättet att börja med;

 • tacklamm som är uttagna till liv av en erfaren riksdomare och har höga index för päls, tillväxt och kropp efter föräldrar med höga index och höga säkerheter.
  Köp hellre färre lamm av bästa kvalitet än fler av sämre kvalitet. Det lönar sig alltid!
 • bagge med högre index än tacklammen och med höga säkerheter i sina värden – i praktiken med säkerheter från 0,8 för äldre bagge och helst 0,5 för bagglamm.
 • friska, sunda och harmoniska djur
  samt
 • anlita en erfaren gårdsmönstrare – gärna en riksdomare
 • gå med i Elitlamm

  Här är en liten checklista som Du bör gå igenom när Du köper livdjur

  • Fråga alltid efter avelsvärden och säkerheter på de egenskaper som Du vill prioritera i Ditt avelsarbete
  • Fråga alltid efter den genetiska trenden för alla lammen – avelsvärdenas utveckling över tid
  • Överväg “Balans” mellan egenskaperna för att inget avelsvärde skall vara för lågt eller för högt
  • Begär Härstamningsbevis och fråga om vem som har mönstrat
  • Begär Hälsodeklaration

_________________________________________________________________________

Lindholmen ligger inom Topp 3 på listan för Helhet Päls för moderdjuren och använder avelsbaggar inom Topp1% av populationen på Helhet Päls.
Under årens lopp har vi sålt ett drygt 70- tal bra bagglamm på auktionerna såväl i Jönköping som på Gotland. Många av dessa till absolut toppranking. Vi har sålt mer än 250 bagg- och tacklamm direkt från gården med toppkvalitet i mönstringen.
_________________________________________________________________________

I diagrammet ser Du genomsnittet för avelsvärdena för Tillväxt- Kropp och Pälsegenskaperna för varje års lammomgång.
Tillväxt är medeltalet för Tillväxt Direkt och Tillväxt Maternellt.
Vi kan också i verkligheten se en fenotypisk utveckling som stödjer den genetiska utvecklingen.


“Det Du ser på djuret är inte nödvändigtvis det som nedärvs till nästa generation
– tänk på att 70% går genom munnen”

Använd avelsvärderingen för bättre och säkrare urval och för att nå snabbare avelsframsteg.
Avelsvärdena tillsammans med vad Du ser och sunt förnuft är en oslagbar kombination!
Köp livdjur från en besättning och gård

 • med hög och känd hälsostatus
 • med långvarigt och systematiskt avelsarbete
 • med fasta priser beroende på avelsvärden samt
 • som är transparent med den genetiska trenden för lammen


Var ute tid för att försäkra Dig om ett brett urval. Hög kvalitet lönar sig alltid !

Personlig service med Ditt behov i fokus.

Är Du intresserad? Dröj inte!
Ring oss på telefon 0708 – 635406 (Helen) eller 0708 – 635407 (Benny) eller mejla oss på info@lindholmengard.se
_________________________________________________________________________

Lindholmen High Index
– för bättre kvalitet och lönsamhet

Priser 2019                                                                                          SEK exkl. moms
Klass     Topp %        Helhet Päls                                     Bagglamm         Tacklamm
1            0,5               130+          Lindholmen Gold                    8,000                4,500
2            1                  125 -129                                                  7,000                4,000
3            2                  120 -124                                                  6,000                3,800
________________________________________________________________________

Under fliken Avelsdjuren – Avelsbaggarna kan Du se vilka fäderna är till 2018 års lamm