Moderdjuren

TOPP1 på Pälsegenskaper i Sverige och Danmark!

Besättningen består av ca 65 Gotlandstackor och 3 topprankade baggar.
Vi egenrekryterar ca 10 av de bästa tacklammen varje år och köper endast in någon bagge per år för att hålla inavelsgraden på låg nivå. Vi går aldrig över 6,25% i inavelsgrad i någon bagge+tackakombination. För 2022 års lamm ligger den under 1% mycket beroende på att vi köpte Gräsljunga Lager som gav helt obesläktat blod till besättningen. I ökad utsträckning använder vi nu egenrekryterade avelsbaggar för att ytterligare förstärka vår Lindholmenprofil
Moderdjuren har alla 5 och flera med 6 i helhetsbedömning för pälsegenskaper vid gårdsmönstringen. Denna har sedan starten gjorts av erfarna riksdomare.
Våra tackor är högproduktiva och uthålliga med goda lammvikter vid 110 dagar.

Lindholmen ligger på Topp1 på listan för Pälsegenskaper Sverige och Danmark.

Vi egenrekryterar de bästa tacklammen i mönstringen med avseende på pälsegenskaper, tillväxt och god kroppskonformation.

Gården ligger vid havet och fåren rör sig dagligen över stora områden i det öppna landskapet som utgörs av strandängar och mosaikmark. De ständigt utmanande miljöförhållandena – särskilt vinden – ställer stora krav på tackornas härdighet och förmåga att ta hand om sina lamm. Över tid och med rätt selektion danar detta tackans modersinstinkter och uthållighet och överförs till hennes lamm. Alla livdjur som säljs är således uppfödda under naturliga förhållanden.

Tacka med trillingar vid havet