Moderdjuren

TOPP3 på pälsegenskaper i Sverige

Besättningen består av ca 75 Gotlandstackor och 3-4 topprankade baggar.
Vi egenrekryterar 15-20 av de bästa tacklammen varje år och köper endast in någon bagge per år för att hålla inavelsgraden på låg nivå. Vi går aldrig över 6,25% i inavelsgrad i någon bagge+tackakombination. I ökad utsträckning använder vi nu egenrekryterade avelsbaggar för att ytterligare förstärka vår Lindholmenprofil
Moderdjuren har alla 5 och flera med 6 i helhetsbedömning för pälsegenskaper vid gårdsmönstringen. Denna har sedan starten gjorts av erfarna riksdomare.
Våra tackor är högproduktiva och uthålliga med goda lammvikter vid 110 dagar.
Nedan visas avelsvärdena för 2020 för våra moderdjur. Tillväxt är medeltalet av avelsvärdena för Tillväxt Direkt och Tillväxt Maternellt.

Lindholmen ligger på Topp3 på listan på Helhet Päls Sverige.

Vi egenrekryterar de bästa tacklammen i mönstringen med avseende på pälsegenskaper, tillväxt och god kroppskonformation. Från 2012 har vi också i betydande grad använt den nya avelsvärderingen vid urvalet.
Årets rekrytering av 17 tacklamm innebär att vi väsentligt stärker tillväxt- kropp och pälsegenskaperna för besättningen som helhet från 2020 års lammomgång.

Gården ligger vid havet och fåren rör sig dagligen över stora områden i det öppna landskapet som utgörs av strandängar och mosaikmark. De ständigt utmanande miljöförhållandena – särskilt vinden – ställer stora krav på tackornas härdighet och förmåga att ta hand om sina lamm. Över tid och med rätt selektion danar detta tackans modersinstinkter och uthållighet och överförs till hennes lamm. Alla livdjur som säljs är således uppfödda under naturliga förhållanden.

Tacka med trillingar vid havet