Gotlandsfåren

På gården bedrivs naturlig lammproduktion med Gotlandsfår, vilket innebär att tackorna lammar under april månad och att lammen tillsammans med tackorna betar markerna när tillgången på bete är som bäst. På så sätt hålls landskapet öppet och den biologiska mångfalden gynnas.
Vi har ett 60-tal tackor och 3 topprankade baggar och varje år föds ca 125 lamm.

Strandängarna med sin rika och genom havet mineralberikade gräs- och örtflora är särskilt uppskattade av fåren vilket tillsammans med modersmjölken ger lammen en bra tillväxt samt vacker och glansig päls.
Målmedvetet och med hög ambition har en kvalitetsbesättning av Gotlandsfår byggts upp där också hög etik och moral i djurhållningen är utmärkande.
Såväl djurhållning som växtodling är EKO- certifierad av SMAK.