Avelsarbetet

Lindholmen High Index
– för bättre kvalitet och lönsamhet
Vårt egna varumärke för försäljning av Livdjur

Lindholmen ligger TOPP1 på listan för Pälsegenskaper i Sverige och Danmark

Sedan 1999 – under drygt 23 år – har vi bedrivet en målmedveten och systematisk selektion av moderdjur för att få fram en högkvalitativ avelsbesättning av Gotlandsfår. Vi har arbetat med tydliga mål beskrivna i en avelsplan. En viktig del har varit att konsekvent och regelbundet köpa in några av de bäst rankade baggarna på auktionerna med avseende på päls, kropp och tillväxt. Vi har också homogeniserat besättningen för att nå en egen profil – en Lindholmenprofil – genom att i högre grad använda egenrekryterade baggar.
Med Lindholmenprofil menar vi ett excellent pälshår och ett kompakt och effektivt djur med bra kropp och tillväxt.

                                                   Mönstringskurs på gården

Avelsarbetets huvudinriktning är:

    • Friska och sunda djur
    • Päls med vacker lock och silkigt och glansigt hår
    • Bra tillväxt och kroppsform
    • Bra modersegenskaper
    • Lätthanterlig flock

Från och med 2012 har den nya avelsvärderingen baserad på BLUP – metodik varit ett ytterligare verktyg i urvalet av livtacklammen, inköpen av avelsbaggarna och optimeringen av betäckningsgrupperna. För att egenskaper för tillväxt, kroppsform och päls skall beaktas efter deras ekonomiska vikter i vår affärsmodell har vi skapat ett eget index;  Lindholmen index – LINX. Basen för LINX är avelsvärdena.
På så sätt har vi bestämt vårt eget avelsmål för att nå största möjliga avelsframsteg och därmed bättre kvalitet och lönsamhet i vår produktion. Vi vet nu också bättre och tydligare hur vårt ideala djur skall se ut för bästa nedärvning av de egenskaper som vi prioriterar och vi kan mäta dessa.
LINX underlättar detta arbete och ger en mer noggrann värdering av ett enskilt djur.
Från och med 2020 använder vi de av rasföreningen bestämda KIX, PIX och RIX. Dessa fanns inte förut och RIX liknar mycket vårt egna LINX.
Vi kan tydligt se att våra lamm har mönstrats bättre och att avelsvärdena har stärkts genom vårt systematiska och noggranna arbete.
Diagrammen nedan visar den genetiska trenden för samtliga våra lamm med avseende på Päls – PIX och det sammansatta indexet för Tillväxt, Kropp och Päls – RIX jämfört med populationen (grön linje är Lindholmen)
Vi kan också i verkligheten se en fenotypisk utveckling som stödjer den genetiska utvecklingen.