Avelsarbetet

Lindholmen High Index
– för bättre kvalitet och lönsamhet

Sedan 20 år har vi bedrivet en målmedveten och systematisk selektion av moderdjur för att få fram en högkvalitativ avelsbesättning av Gotlandsfår. Vi har arbetat med tydliga mål beskrivna i en avelsplan. En viktig del har varit att konsekvent och regelbundet köpa in några av de bäst rankade baggarna på auktionerna med avseende på päls, kropp och tillväxt. Vi har också försökt att homogenisera besättningen för att nå en egen profil – en ”Lindholmenprofil” genom att i högre grad använda egenrekryterade baggar.

                                                   Mönstringskurs på gården

Avelsarbetets huvudinriktning är:

  • Friska och sunda djur
  • Päls med vacker lock och silkigt och glansigt hår
  • Bra tillväxt och kroppsform
  • Bra modersegenskaper
  • Lätthanterlig flock

Från och med 2012 har den nya avelsvärderingen baserad på BLUP – metodik varit ett ytterligare verktyg i urvalet av livtacklammen, inköpen av avelsbaggarna och optimeringen av betäckningsgrupperna. För att egenskaper för tillväxt, kroppsform och päls skall beaktas efter deras ekonomiska vikter i vår affärsmodell har vi skapat ett eget index;  Lindholmen index – LINX. Basen för LINX är avelsvärdena.
På så sätt har vi bestämt vårt eget avelsmål för att nå största möjliga avelsframsteg och därmed bättre kvalitet och lönsamhet i vår produktion. Vi vet nu också bättre och tydligare hur vårt ideala djur skall se ut för bästa nedärvning av de egenskaper som vi prioriterar och kan mäta dessa.
LINX underlättar detta arbete och ger en mer noggrann värdering av ett enskilt djur.
Vi kan tydligt se att våra lamm sedan dess har mönstrats bättre och att avelsvärdena har stärkts.
Diagrammet nedan visar den genetiska trenden för samtliga våra lamm av Gotlandsfår per årgång för egenskaperna Tillväxt, Kropp och Helhet Päls under åren 2014 till 2017 och med en prognos på härstamningsvärden för 2018 års lamm. Denna är baserad på de betäckningsgrupper vi har lagt efter att med avelsvärdena optimerat lammutfallet.
Tillväxt är medeltalet för Tillväxt Direkt och Tillväxt Maternellt.
De visade värdena på egenskaperna är ett genomsnitt för samtliga lamm – alltså
slakt- försäljnings och rekryteringslamm.
Vi kan också i verkligheten se en fenotypisk utveckling som stödjer den genetiska utvecklingen.

Lindholmen High Index
– för bättre kvalitet och lönsamhet

Du har nu möjligheten att direkt från gården kunna köpa bagg- och tacklamm inom Topp 2% på Päls till fasta priser i 3 klasser.
Alla med Tillväxtindex ≥100.
Tillväxtindex är genomsnittet för Tillväxt Direkt, Tillväxt Maternellt och
Kropp vid mönstring.
De är uttagna till liv i gårdsmönstringen av Katarina Fritjofsson som är en erfaren riksdomare och lammproducent och har minst 4 på Helhet Päls.

Klass   Topp%           Helhet Päls
1           0,5                130+      Lindholmen Gold
2           1                   125 -129
3           2                   120 -124

Köp livdjur från en besättning och gård

 • med hög och känd hälsostatus
 • med långvarigt och systematiskt avelsarbete
 • med fasta priser beroende på avelsvärden samt
 • som är transparent med den genetiska trenden för lammen

Lindholmen ligger inom Topp 3 på listan för Helhet Päls för avelstackorna och använder avelsbaggar inom Topp1% av populationen på Helhet Päls.

Var ute tid för att försäkra Dig om ett brett urval. Hög kvalitet lönar sig alltid !
Personlig service med Ditt behov i fokus.

Gå in på Lindholmen High Index –  till salu i huvudmenyn på hemsidan.
Du kan också ringa oss på telefon 0708 – 635406 (Helen) eller 0708 – 635407 (Benny) eller mejla oss på info@lindholmengard.se