Avelsbaggarna

Vi använder avelsbaggar som ligger inom Top1% av populationen på Helhet Päls och fokuserar nu på att lyfta tillväxt och kropp utan att tappa på päls. Ymer kan sägas stå för en stabil högkvalitativ pälslinje och Draken för en motsvarande tillväxt- och kroppslinje. Båda har höga säkerheter i sina avelsvärden – särskilt Ymer. De båda egenrekryterade baggarna Beta och hans son César är båda kompletta och balanserade baggar med bra päls, tillväxt och kropp. De båda senare stärker också vårt mål med en utpräglad ”Lindholmenprofil”

Säkerhetsvärden är mycket viktiga:

  • De visar hur mycket information som ligger bakom avelsvärdet. Hänsyn har också tagits till arvbarheten på egenskapen.
  • De indikerar sannolikheten för att avelsvärde är stabilt över tid.
  • De möjliggör en bedömning om hur nära ett djurs avelsvärde är dess vekliga avelspotential – ”True Value”
  • De varierar mellan 0 och 1,0 där 1,0 är högsta sannolikhet för att avelsvärdet speglar djurets avelspotential vid rätt management. Bagglamm utan avkommor får således låga säkerheter – oftast 0,3 – 0,4 medan äldre baggar med många avkommor får säkerheter på 0,9.

_____________________________________________________________________________

För 2017 års lamm har vi använt dessa baggar

Lindholmen Beta
Ren färg i Riksbedömningen. Styrkan ligger i nedärvningen av ett excellent päls-
hår. Ger något mörkare färg och i huvudsak medellock. Ger också bra tillväxt och kropp.

ID:13019 Lindholmen Beta
Far: 09072 Nors Goliat
Mor: 11111 Lindholmen Fredrika
Uppfödare: Lindholmen, Helen Björk Averpil och Benny Averpil
Inköpt: Egenrekryterad

Elitlammskod; 93VN6-ADN4

Riksbedömning                                                                                                                         
Vikt: 38 Kg, Kropp: 677 R-, Fettdjup: 2,2 mm, Ryggmuskeldjup: 26,0 mm, Färg: G 5 Ren,  Lock: ML 5/4, Pälshår: Medium 4/5, Täckning: Medel, Helhet: 4,5 och RB poäng 27,5

Avelsvärden                                                                                                                      
Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 95, Maternell 122 och Form 96. Pälsegenskaper vid mönstring: Färgnyans 106, Färgpoäng 114, Lockstorlek 111, Lockpoäng 125,
Pälshår 131 och Helhet Päls 133

Avkommor: 102

Faktisk produktion
(genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt 36,0 Kg
Färgpoäng 4,5  Lockpoäng 4,2  Pälshår 4,4  och Helhet Päls 4,1

Bagglamm till auktion                                                              
Antal: 3
Prissumma totalt: 45,000:-

Egen rekrytering:                                                                                                              
Antal:
 14                                                                                                                              

_____________________________________________________________________________

Lindholmen César
Ren färg. Blå. Lindholmen Betas son – ser mycket lovande ut. Hans härstamning på såväl moders- som farssidan är mycket meriterande. Nedärver mycket fin lock och bra kropp.

ID:15055 Lindholmen César
Far: 13019 Lindholmen Beta
Mor: 10003 Lindholmen Kejsarinna
Uppfödare: Helen Björk Averpil och Benny Averpil
Inköpt: Egenrekryterad
Pris:

Elitlammskod; 9XXQ3-CUHS

Gårdsmönstring   
Vikt: 41 Kg, F/U 3-3, Kropp: 777 R-,  Färg: G 4   Lock: ML 5, Pälshår 5, Täckning 4 Helhet: 5

Avelsvärden
Tillväxt och kroppsform vid mönstring:Direkt 104, Maternell 109 och Form 104. Pälsegenskaper: Färgnyans 92, Färgpoäng 95, Lockstorlek 106, Lockpoäng 134,
Pälshår 129 och Helhet Päls 133

Avkommor: 28

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt 34,1 
Färgpoäng 4,4   Lockpoäng 4,4   Pälshår 4,3  och Helhet Päls 4,1 

Bagglamm till auktion                                                                                                    
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 5

_____________________________________________________________________________

Hultets Frasse
Ren färg. Bra lock och kropp.

ID: 16031 Hultets Frasse
Far: 15424 Skräppebo
Mor: 15172 Hultet
Uppfödare: Jenny och Börje Andersson
Pris: 25,000:- Inköpt på baggauktionen i Sjonhem 2016

Elitlammskod; 92VT8-7Z2T

Gårdsmönstring
Vikt: 40 Kg, F/U 1-1, Kropp: R+,  Färg: G 5   Lock: ML 6Pälshår 6, Täckning 5 Helhet: 6

Riksbedömning

Vikt: 41 Kg, Kropp: 777 R-, Fettdjup: 2,4 mm, Ryggmuskeldjup: 22,8 mm, Färg: G 4 Ren, Lock: ML 4/4, Pälshår: Medium 4/4, Täckning: Medel, Helhet: 4 och RB poäng 24

Avelsvärden
Tillväxt och kroppsform vid mönstring: Direkt 109, Maternell 106 och Form 119. Pälsegenskaper: Färgnyans 99, Färgpoäng 119, Lockstorlek 113, Lockpoäng 126,
Pälshår 124 och Helhet Päls 127

Avkommor

Faktisk produktion (genomsnittliga mönstringsvärden)
Mönstringsvikt
Färgpoäng    Lockpoäng    Pälshår   och Helhet Päls  

Bagglamm till auktion
Antal:
Prissumma:

Egen rekrytering:
Antal: 

_____________________________________________________________________________

För att egenskaper för tillväxt, kroppsform och päls skall beaktas efter deras ekonomiska vikter i vår affärsmodell har vi skapat ett eget index;  Lindholmen index – LINX.
Detta är ett sammansatt index där Tillväxt och Kropp väger 50% och Helhet Päls väger 50%.
På så sätt har vi bestämt vårt eget avelsmål för att nå största möjliga avelsframsteg och därmed bättre kvalitet och lönsamhet i vår produktion. Vi vet nu också bättre och tydligare hur vårt ideala djur skall se ut för bästa nedärvning av de egenskaper som vi prioriterar och kan mäta dessa.
LINX underlättar detta arbete och ger en mer noggrann värdering av ett enskilt djur.