Tidigare avelsbaggar

Tidigare avelsbaggar
Tidigare har vi använt följande baggar i vårt avelsarbete. Alla har givit många fina tacklamm i vår egen rekrytering och vi har sålt många såväl tack- som bagglamm till andra gårdar. De har också givit auktionsbagglamm av hög kvalitet – många topprankade.

Lindholmens tidigare avelsbaggar

Kusarp 9073
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
6 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 47,000:-
Använd i 5 år

Höghult 0007
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
11 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 91,700:-
Använd i 6 år

Hultets Diamant 1060
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
8 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 65,000:-
Använd i 6 år

Lindholmen Alpha 5043
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
6 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 37,000:-
Använd i 3 år

Gannarve Zeke 3350
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
5 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 72,000:-
Använd i 3 år

Lindhem Svart 07005 – “Svarten”
Helhet 4,5 och 26,5 poäng i Riksbedömningen
6 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 89,000:-
Använd i 3 år

Kärrbo Torsten 08005
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
4 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 51,000:-
Använd i 3 år

Nors Flush 08276.
Köpt på auktionen i Sjonhem 2010 som äldre bagge.
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
5 bagglamm till auktion, uppfödda på Lindholmen Gård, till en sammanlagd prissumma på 63,000:-
Använd i 2 år

Nors Hondini 10169
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen
3 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 30,000:-
Använd i 2 år

Gannarve 11004
Helhet 4,5 och 27,5 poäng i Riksbedömningen
3 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 35,500:-
Använd i 2 år

Nors Goliat 09072
Helhet 4,5 och 27,5 poäng i Riksbedömningen
1 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 5,000:- samt
1 bagglamm 13019 Lindholmen Beta egenrekryterad.
Använd i 1 år

Enge 13090
Helhet 4 och 25 poäng i Riksbedömningen.
Inget bagglamm till auktion.
Använd i 1 år

Sindarve Jakob 13465
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen.
3 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 32,500:-
Använd i 2 år

Kärrbo Ymer  12029
Helhet 4,5 och 27,5p i Riksbedömningen.
7 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 72,500:-
Använd i 4 år

Nors Blue Dragon  14105
Helhet 5 och 29 poäng i Riksbedömningen.
1 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 10,000:-
Använd i 2 år

Lindholmen Beta
Helhet 4,5 och 27,5 poäng i Riksbedömningen.
5 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 55,000:-
Använd i 4 år

Lindholmen César 15055
Ej Riksbedömd.
1 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 18,000:-
Använd i 2 år

Hultets Frasse 16031
Helhet 4 och 24 poäng i Riksbedömningen.
1 bagglamm till auktion till en sammanlagd prissumma på 18,000:-
Använd i 1 år