Livdjurskatalog

Vi säljer bagg- och tacklamm inom Topp 2% för Helhet Päls till fasta priser i 3 klasser.
Alla med Tillväxtindex ≥100 (förkortat nedan till TvxtIx)
Tillväxtindex är genomsnittet för Tillväxt Direkt, Tillväxt Maternellt och
Kropp vid mönstring.
De är uttagna till liv i gårdsmönstringen av Katarina Fritjofsson som är en erfaren Riksdomare och lammproducent och har minst 4 på Helhet Päls.Vissa kan vara Riksbedömda och markeras med RB och poäng.
Gå in på Elitlamm under fliken Statistik och Testa släktskap och ange Elitlammskoden under Andras djur för att få fullständig information om djuret.

Lindholmen High Index
– för bättre kvalitet och lönsamhet

SEK exkl. moms
Klass     Topp %        Helhet Päls                                     Bagglamm         Tacklamm
1            0,5               130+          Lindholmen Gold                    8,000                4,500
2            1                  125 -129                                                  7,000                4,000
3            2                  120 -124                                                  6,000                3,800
________________________________________________________________________

Läs även flikarna Avelsdjuren och Lindholmen High Index för bättre förståelse av vårt avelsarbete.


2019 års Katalog

Under fliken Avelsdjuren – Avelsbaggarna kan Du se vilka fäderna är till 2018 års lamm.
Priser är SEK exkl. moms

Bagglamm till salu

Lindholmen High Index
ID          Färg     Far:        HhP    TvxtIx   HhP     Pris         RB     Elitlammskod      Status
____________________________________________________________________________

 

Äldre avelsbaggar till salu
ID           Färg     Far:        HhP    TvxtIx   HhP     Pris          RB     Elitlammskod     Status
___________________________________________________________________________

 

Tacklamm till salu

ID          Färg     Far:        HhP    TvxtIx   HhP     Pris          RB      Elitlammskod    Status
_____________________________________________________________________________

Är du intresserad av tacklamm så mejla på  info@lindholmengard.se  eller ring Helen på 0708 635406 och specificera Dina önskemål.
Avelsvärdena är härstamningsvärden och per den 9 september läggs de nya avelsvärdena ut. Dessa kan komma att påverka priset enligt prissättningen ovan för de olika klasserna.

Leverans och betalningsvillkor:
Djuret hämtas av köparen på gården enligt överenskommelse och betalas mot faktura inom 10 dagar efter leverans. Ansvaret för djuret övergår till köparen vid leverans.